22-3-15

מצטיינים

לא יתקיים מפגש ביום חמישי ה-26/3, בידיעון לא מופיע מפגש בתאריך זה

בכל מקרה מתקיימים 30 מפגשים בשנה

 

מחוננים

לא יתקיים מפגש ביום שישי ה-27/3, בידיעון לא מופיע מפגש ביום זה

בכל מקרה מתקיימים 30 מפגשים בשנה

פסח שמח לכולם

ד"ר דודי עזרא-מנהל תכנית העשרה למחוננים ומצטיינים-נתניה

 

ידיעון מחוננים תשע"ה

ידיעון מצטיינים תשע"ה

30-6-13

סרטון כיתה ג2