ידיעון מחוננים

ידיעון מצטיינים

25-4-17

ב 4/5/17 יתקיים ביקור בגן הזאולוגי על התלמידים להגיע ב15:15 לא תהיה המתנה למאחרים. יש לדאוג להביא האישור החתום מבעוד מועד. חזרה משוערת ב 19:30

31-5-16

סרטון שיגור הרקטות

 

30-3-16

פוליסת ביטוח לתאונות אישיום

טופס תביעה בעת הצורך