29-6-14

ידיעון מחוננים תשע"ה

ידיעון מצטיינים תשע"ה

מועדי פתיחת שנה

יום ג : 23-9-2914

יום ו : 12-9-2914

יום ראיונות מחוננים ההורים קבלו הודעות.

יום רישום מצטיינים מופיע בידיעון.

 

30-6-13

סרטון כיתה ג2