21-2-14

סיור בטיילת נתניה

בתאריך 4/4/201

29-6-13

ידיעון מחוננים תשע"ד

ידיעון מצטיינים תשע"ד

30-6-13

סרטון כיתה ג2

4-6-13

סרטון שיגור הרקטות

29-6-13

בניגוד למה שפורסם בידיעונים טופס ההרשמה לא נשלח לבתים עם הידיעון אלא ימסר ידנית בעת הרישום בתחילת

 

לחצו לצפייה בלומדת הספארי

תרגיל מסכם בקורס מחשבים כיתה ד'

 

 

סרטון כיתה ג2

חידודון 9

חידודון 8