14-4-15

טיול לגן גורו בקיבוץ ניר דוד ביום שלישי 28/04/2015

  סיור לימודי בטיילת נתניה ביום שישי 24/4/15

סיור למוזיאון ארצות המקרא בירושלים ביום ששי 01/05/15

22-3-15

מצטיינים

לא יתקיים מפגש ביום חמישי ה-26/3, בידיעון לא מופיע מפגש בתאריך זה

בכל מקרה מתקיימים 30 מפגשים בשנה

 

מחוננים

לא יתקיים מפגש ביום שישי ה-27/3, בידיעון לא מופיע מפגש ביום זה

בכל מקרה מתקיימים 30 מפגשים בשנה

פסח שמח לכולם

ד"ר דודי עזרא-מנהל תכנית העשרה למחוננים ומצטיינים-נתניה

 

ידיעון מחוננים תשע"ה

ידיעון מצטיינים תשע"ה

30-6-13

סרטון כיתה ג2