ידיעון מחוננים

ידיעון מצטיינים

31-8-16

ביום שלישי ה-20/9 בשעה 18:45 תתקיים אסיפת הורים לתלמידי שכבה ג'

24-8-16

פתיחת שנה מחוננים בתאריך :

יום ג' : 20/9/16 שעה: 8:15

יום ו' : 23/9/16 שעה: 8:00

פתיחת שנה מצטיינים: 13/10/16

ביום הראשון של הלימודים ניתן להסדיר את התשלום באשראי/צ'קים/מזומן ולעדכן פרטים במידה שחלו שינויים

 

31-5-16

סרטון שיגור הרקטות

 

30-3-16

פוליסת ביטוח לתאונות אישיום

טופס תביעה בעת הצורך