31-5-16

שיעור סיום שנה"ל תשע"ו יתקיים ביום שלישי ה-31/5/16
הזמנה לערב הסיום

סרטון שיגור הרקטות

 

30-3-16

פוליסת ביטוח לתאונות אישיום

טופס תביעה בעת הצורך

15-3-16

תלמידים שאמורים לצאת הביתה לפני סיום יום הלימודים הרשמי

יום ג' ב-13:15

יום ו' ב-13:00

מתבקשים להביא אישור בכתב מההורים

תלמיד שלא יביא אישור כזה לא יוכל לצאת הביתה לפני סיום יום הלימודים

 

5-1-16

להורים שלום רב

כדי לפתוח ערוץ תקשורת נוסף לעידכונים .הנכם מתבקשים לשלוח למייל זה

  matmonetanya@gmail.com

את כתובת המייל הזמינה ביותר של אחד ההורים .

נא לציין את שמו המלא של הילד והכיתה

תודה על שתוף הפעולה

סופי-מזכירת מחוננים

 

ידיעון מחוננים

ידיעון מצטיינים

 

7-6-15

סרטון סוף השנה